Čremošné

Známa je najdlhším železničným tunelom na Slovensku

Obec leží na úpätí Veľkej Fatry na styku s Kremnickým pohorím a Turčianskou kotlinou. Z histórie obce je zaujímavý najmä dátum 27.

Odporúčané trasy

Jasenská dolina

It lies 12 km to the south-east of Martin
Okres: 
Turčianske Teplice
Región: 
Turčiansko-Čremošianský
Obecný úrad: 
Čremošné 4, 039 01 Turčianské Teplice
Starosta: 
Mgr. Milan Hruška
IČO: 
648 426
Telefón: 
043 / 492 27 83
Mobil: 
905524136
Štatút obce: 
obec
Rozloha: 
1 617 ha
Počet obyvateľov: 
88
Hustota obyvateľstva: 
5 obyv. / km2
Nadmorská výška: 
649 m. n. m.
Prvá písomná zmienka: 
Rok 1 340