Súkromná Spojená škola EDUCO

Súkromná Spojená škola EDUCO

poskytuje vzdelávanie takmer 60 rokov. Za tie roky pripravila tisícky kuchárov, čašníkov, predavačov, cukrárov, hotelierov, ale aj odborníkov v oblasti  obchodu a služieb.

Mnohí absolventi sa veľmi úspešne uplatnili v bankovníctve, poisťovníctve, v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva a iných oblastiach služieb. Z mnohých sú úspešní podnikatelia.

Odbory:

Hotelová akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou

Uplatnenie v praxi:

1/ v ubytovacích a gastronomických zariadeniach na pozícii:

-  manažér prevádzky, vedúci úseku ubytovania (housekeeping), vedúci úseku stravovania (food and beverage), vedúci recepcie, recepcionár, ekonóm, účtovník, čašník, servírka, kuchár

2/ v cestovných kanceláriách na pracovných miestach:

- animátor, sprievodca, delegát, prevádzkový pracovník

 

Obchodná akadémia je päťročný študijný odbor ukončený maturitou

Uplatnenie v praxi:

- v obchodných organizáciách ako radový pracovník,
- v podnikoch so zahraničnou účasťou,
- v podnikoch služieb ako pracovník prvého kontaktu so zahraničnými klientmi manažér strednej úrovne,
- samostatný podnikateľ,
- pokračovať v štúdiu na vysokých školách,
- na zahraničnom trhu práce

Kontakt:

Adresa: Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo
Telefón:+421 (0) 43 552 2410