Společně poznáváme přírodu

Mesto Orlová získalo nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov.

Názov projektu: Společně poznáváme přírodu

Kód projektu: CZ/FMP/6c/11/123

Popis projektu: Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie náučného chodníka v meste Orlová.  V rámci projektu bude vybudovaných 12 informačných tabúľ (1 etapa náučného chodníka) na ktorých budú uvedené texty a fotografie k danému tématu s prihliadnutím na jej umiestnenie

Informačné tabule budú obsahovať informácie o prírodných, historických zaujímavostiach mesta. Medzi témy patrí napríklad: "Něco málo o Krajčoku, Co les přináší člověku, Ptáci v lese, Historie lesů, Hosté v našich lesích, Savci v lese a další. Na túto časť bude nadväzovať 2 etapa, ktorá bude končiť v zámockom parku mesta Orlová. Vybudovaním náučného chodníka príde k zvýšeniu atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedicstva. Zvýšenie návštevnosti mesta, nadviazaniu nových vzťahov cezhraničného regiónu.

Medzi ďalšie aktivity projektu patrí príjazd cezhraničného partnera spoločne so žiakmi ZŠ Zubrohlavy, spoločne budeme poznávať prírodu prostredníctvom nového náučného chodníka za účasti českého, ale i slovenského sprievodcu. Ďalej čaká komentovaná prehliadka Zámockého parku a společný obed.

Partnerovi projektu bude na webových stránkach vytvorený nový modul, ktorý bude obsahovať údaje o meste Orlová a novom náučnom chodníku. Celkové náklady projektu sú podľa žiadosti o dotáciu vo výške 13 505 EUR, dotácia vo výške 11 479, 25 EUR.