Regionálna rozvojová agentúra

Poslaním a cieľom agentúry je prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju regiónu podporou malého a stredného podnikania, zhodnocovaním majetku samospráv a poskytovaním služieb organizáciám a občanom. Agentúra vypracováva rôzne zámery, podnikateľské a rozvojové projekty, zabezpečuje školiacu a vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom výstav a vydávaním propagačných materiálov propaguje región doma i v zahraničí. Pôsobí hlavne na území okresov Martin a Turčianske Teplice, ale aj v ostatných častiach Žilinského kraja.

Regionálna rozvojová agentúra Vám prináša aktuálne informácie o dianí v regióne, podujatiach, seminároch, konferenciách a mnohých ďalších zaujímavostiach.

www.rradt.sk

Kontakty

Riaditeľ
PhDr. Anna Badínová
Mobil: 0907 849 045
e-mail: abadinova@rradt.sk
Členovia
Ing. Ivan Hašto - predseda správnej rady
Mobil: 0905 474 111
e-mail: ihasto@rradt.sk

Ing. Miroslav Jánošík

- člen správnej rady
Mobil: 0905 240 098
e-mail: mjanosik@rradt.sk

Ján Lukáč
Mobil: 0905 593 621
e-mail: jlukac@rradt.sk

Ondrej Výbošťok
Mobil: 0918 918 380
e-mail:

Ján Farský
- člen správnej rady
Mobil: 0915 737 075
e-mail: jfarsky@rradt.sk

Ing. Janka Jesenská
- člen správnej rady
Mobil:
e-mail: jjesenská@rradt.sk
M

Ing. Janka Mikušáková
Mobil: 0905 838 999
e-mail: mikusakova@rradt.sk


Ing. Miroslav Blahušiak
Mobil:
e-mail: