OZ Jasenská dolina - Nadácia Kia

Názov projektu: Revitalizácia chodníka rozprávkovým lesom

Cieľ projektu: zapojenie dobrovoľníkov pri obnove chodníka rozprávkovým lesom čím sa zlepšil prístup verejnosti k atrakciám.
Prostredníctvom dobrovoľníkov sme revitalizovali chodník rozprávkovým lesom, ktorý má dĺžku cca 1,3 km a vedie po oboch stranách zjazdovky, prírodou Jasenskej doliny. Zrekonštruovali sme mostík cez potok, opravili sme rozprávkový hrad - vyhliadkovú vežu.

Projekt podporila Nadácia Kia


Splnené aktivity:
1/ Rekonštrukcia rozprávkového hradu - vyhliadková veža
2/ Úprava terénu na jednotlivých zastaveniach
3/ Rekonštrukcia mostíka cez potok