Diaková

Obec leží na severovýchode Turčianskej kotliny v doline Sklabinského potoka

V minulosti patrila k hradnému panstvu Révaiovcov.

Zdroj:
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1.časť

Odporúčané trasy

Turčianska MAS

Turčianska MAS
Okres: 
Martin
Región: 
Turiec
Obecný úrad: 
Diaková 18, 038 02 Dražkovce pri Martine
Starosta: 
Bc. Róbert Ivaška
IČO: 
648 370
Telefón: 
043 / 413 11 26,22 38
Štatút obce: 
obec
Rozloha: 
242 ha
Počet obyvateľov: 
268
Hustota obyvateľstva: 
111 obyv. / km2
Nadmorská výška: 
436 m. n. m.
Prvá písomná zmienka: 
Rok 1 327
Kľúčové slová: