ľudová architektúra

Patrí medzi najrozsiahlejšie expozície podobného typu na Slovensku.
Najväčšou prírodnou expozíciou na Slovensku je Múzeum slovenskej dediny v Martine.
Objekty ľudovej architektúry vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu.
V Zuberci – Brestovej na podhorí Roháčov sa ocitnete v rozprávkovom svete.
Zapísaný v UNESCO ako jediná ucelená a zároveň samostatná sídelná jednotka zo Slovenska.
Múzeum liptovskej dediny v prírode zobrazujúce tradičný spôsob života ľudí na Liptove.
Dejisko známeho folklórneho festivalu – Ochodnica
Obec leží v strednej časti Liptovskej kotliny pod Západnými Tatrami.
Niekdajšie kráľovské mestečko a „rodisko“ Pacha, hybského zbojníka.

Stránky